GroeneTeamuitjes - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groeneteamuitjes.nl

Over de Lijn: echt contact met je collega’s

Hoe goed kennen jouw medewerkers elkaar? Wat weten ze over de achtergrond en het verleden van hun collega’s? Welke struggles heeft ieder van hen doorgemaakt? Weten andere collega’s daarvan, en de leidinggevenden?

Respect, vertrouwen en begrip voor elkaar ontstaan vaak niet spontaan bij de koffieautomaat. Een gebrek hieraan leidt niet alleen tot tegenvallende samenwerking, maar kan zelfs uitmonden in pestgedrag.

Pestgedrag bestrijden

Ook in Nederland is pestgedrag op het werk een groot probleem dat nog maar heel beperkt erkend wordt. Volgens onderzoek van de Universiteit Twente wordt ruim 17% van de werknemers structureel gepest op het werk. De gevolgen zijn voor de slachtoffers enorm en velen van hen moeten stoppen met werken.

Doordat 50% van de bedrijven (nog) geen beleid heeft om pesten te voorkomen, blijft het taboe hierop bestaan. Ondanks dat de FNV wil dat de overheid komt met aangescherpte regelgeving voor pesten op het werk, laat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat ze een anti-pestwet voorlopig nog te ver vinden gaan.

Daarom is er nu de workshop Over de Lijn.

Over de Lijn

Deze workshop is een sinds twintig jaar beproefde Amerikaanse methode om onverschilligheid en onbegrip tussen scholieren tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Deze wordt de laatste jaren in ons land steeds vaker en breder ingezet. Het In het KRO-programma Over de Streep kun je zien hoe middelbare scholieren elkaar in één dag tijd pas echt goed leren kennen.

Hoe werkt Over de Lijn?

Alle deelnemers verzamelen zich aan één kant van een witte lijn, waarna ze worden geconfronteerd met soms indringende vragen. Wie heeft er thuis of in z’n naaste omgeving te maken gehad met geweld? Wie heeft zich nooit ‘kind’ gevoeld? In antwoord op deze vragen blijven deelnemers staan, of stappen over de lijn. Ook op enkele Nederlandse scholen leidde dit onderdeel tot enorme doorbraken.

Doelstelling

Het doel van de workshop is dat muren afbrokkelen, zowel tussen medewerkers onderling als tussen de verschillende kliekjes, en zo vooroordelen over elkaar verdwijnen.

Deze workshop is effectief omdat het proces elke deelnemer persoonlijk raakt. Het is de ultieme kickstart voor een diepere onderlinge verbondenheid. Dit gevoel is geen eenmalige ervaring maar een blijvende. Over de lijn geeft daardoor een zeer duurzaam resultaat en kan pestgedrag helpen stoppen en voorkomen.

Ook bij andersoortige problematiek kan deze workshop uitkomst bieden. Ik vertel je er graag alles over!

Over de Lijn bij GroeneTeamuitjes en de deskundigheid van GroeneHartslag

In samenwerking met psychologen en deskundige coaches heb ik Over de Streep doorontwikkeld en aangepast aan de omstandigheden bij bedrijven en organisaties.

Deze workshop is op maat: dat wil zeggen dat we altijd inspelen op de huidige situatie en problematiek binnen jouw organisatie.

Zoals bij de meeste van onze werkvormen voeren we deze workshop uit in een natuurlijke groene omgeving. De natuur is een belangrijke factor, die helpt dat alle deelnemers even weg zijn uit hun dagelijkse functies binnen de organisatie, zich vrij voelen en letterlijk niet ‘in een hokje’ gestopt.

Wij bieden deze workshop zowel op diverse natuurlocatie’s aan in het Groene Hart, maar kunnen deze ook organiseren op uw wenslocatie.

De workshop is inclusief nazorg door Jaap de Vries

Heb je een vraag over deze activiteit?

Wil je meer weten over deze activiteit of heb je wellicht een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Je kunt deze activiteit ook direct boeken.